Privacy policy

Alle door u ingevoerde gegevens behandelen we volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat we deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden beschikbaar stellen anders dan partijen die door ons ingeschakeld worden ten behoeve van het onderhavige project.

De gegevens die u invult in de internetformulieren, worden geautomatiseerd verwerkt. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor de behandeling van het onderwerp waartoe u het formulier heeft ingevuld.

Inloggen community

Onthouden op deze computer

Aanmelden