Gebruiksvoorwaarden

De informatie op deze website werken wij regelmatig bij. En we stellen de informatie met zorg samen. Toch kan het voorkomen dat op de website gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.

The Caretakers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:

onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.
problemen die veroorzaakt zijn door bijvoorbeeld storingen of onderbrekingen tijdens het gebruik van deze website.
het gebruik van gegevens of adviezen die we via deze website verstrekken.
In deze website hebben we verschillende hyperlinks opgenomen die verwijzen naar websites van externe organisaties. Deze zijn bedoeld om de bezoeker service te bieden. We zijn selectief in het opnemen van hyperlinks naar andere websites. Maar zijn niet aansprakelijk voor de inhoud en het funtioneren van deze sites.

The Caretakers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet en/of te laat ontvangen en verwerken van haar toegezonden e-mails of andere electronische berichten.

Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan openbaar te maken of te kopiëren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Caretakers.

Op deze website genoemde maten en oppervlakten zijn 'circa' maten en oppervlakten

Inloggen community

Onthouden op deze computer

Aanmelden