Verhaal

Het verhaal achter The Caretakers

Visie

Iedereen heeft soms hulp nodig! The Caretakers is opgericht om patiënten te ondersteunen, die het heft gezamenlijk in eigen hand nemen en constructief (mee)bouwen aan een nieuwe zorgwereld. Een wereld van deze tijd, waarbij techniek en communicatie elkaar versterken, zodat de zorg zich weer op zorg kan richten.

Missie

Innovatie bestaat niet uit een idee of twee. Hiervoor is een reeks van constructieve bijdragen nodig waarin bepaalde afwegingen worden gemaakt. Stapsgewijs werk je naar een innovatie toe tot het moment dat men ertoe bereid is om op grote schaal de innovatie te adapteren.  The Caretakers vertaalt de ideëen die op deze site staan in een nieuwe serie. The Caretakers presenteren 20 afleveringen, waarin 20 zorgconcepten worden gepresenteerd. Iedereen die wil meebouwen aan de nieuwe zorgwereld, patiënten, zorgverleners, zorgleveranciers en zorgverzekeraars,  wordt uitgenodigd om mee te schrijven aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën. Dit kunnen ideeën zijn die direct implementeerbaar zijn, maar ook die op langere termijn verwezenlijkt kunnen worden.

Het ontstaan

The Caretakers is opgericht door Maaike Schnabel en Coen van de Steeg, die elkaar via Twitter leerden kennen en beide een groot belang hadden en hebben bij de vooruitgang in de gezondheidszorg. Ze weten wat de mogelijkheden zijn van de huidige en toekomstige ontwikkelingen van (mobiele) internetdiensten, zowel op het gebied van techniek als sociale toepassingen in de zorg. Daarnaast zien ze de mogelijkheden voor de inzet van de nieuwe technologie met betrekking tot hulpmiddelen en zelfzorgproducten.

De zorgsector staat op een keerpunt in het gebruik van techniek, organisatiemodel, het gebruik van media en de verschuivingen en veranderende opvattingen in de arts/patiënt relatie. In korte tijd, en zonder dat zij elkaar in levende lijven hebben ontmoet, ontwikkelen ze het concept “The Caretakers”. Dit wordt als project ingediend bij de eerste “Dutch Open Health 2.0 Challenge” en wint de tweede prijs op het gebied van sociale innovatie. Een aanzienlijke prestatie voor twee mensen die niet worden ondersteund door een organisatie die achter hen staat, zoals bij de 23 andere projecten die ingediend worden door onder andere het UMC St. Radboud, TU Delft, Trimbos Instituut, Mayo Clinics uit de USA, software ontwikkelaar uit de Ukraïne en mobiele applicatie ontwikkelaar uit Australië.

Het Project

Er wordt gezocht naar de juiste boodschap om de ideeën de wereld in te sturen. Gesterkt door onze opvattingen en verbondenheid zoeken we naar een spraakmakend beeld. Dit keer niet de 'zielige patiënt' die centraal moet staan en waar je het uiteindelijk allemaal voor doet. Het gaat er juist om om de zogeheten “patient empowerment” te versterken en onder de aandacht te brengen. De gezondheidszorg heeft moeite om zelf de vertaalslag te maken naar het “nieuwe” zorgverlenen en denken nog teveel vanuit de oude en gevestigde bedrijfsmodellen. Hierbij kan juist de patiënt een grote rol spelen en haar hulp bieden bij de ontwikkeling en het aandragen van haar behoeften. Deze nieuwe kijk op de zorgontwikkeling vraagt echter wel om de juiste tone-of-voice, eenvoud, sfeer, boodschap en verbondenheid. The Caretakers streven naar innovatie waarbij techniek en mens samen komen en leiden tot nog betere communicatie, zorg en gezondheid.Het idee ontstaat om de patiënt en de nieuwe ontwikkeling vanuit de serie "The Avengers" te benaderen en het thema vanuit een oude tv-serie te benaderen. Ook al is dit een hele oude serie vinden wij dat het het juiste beeld weergeeft waar we voor staan. De wereld maakt kennis met The Caretakers.

Inloggen community

Onthouden op deze computer

Aanmelden