WeHelpen.nl is live!

Op 30 oktober is WeHelpen officieel gelanceerd door Staatssecretaris Velduijzen Van Zanten, Cora en Femmie. Een gedenkwaardig moment voor The Caretakers dat zij hun eerste innovatie tot leven zagen komen.

Op 30 oktober heeft coöperatie WeHelpen haar website 
www.wehelpen.nl gelanceerd. WeHelpen heeft als ambitie
om mensen die hulp nodig hebben en die hulp willen
bieden met elkaar te verbinden om dit te organiseren.
Zodat zij de mogleijkheid krijgen om zelf regie te nemen
in vraag en aanbod van informele zorg. Burenhulop,
nabuurschap, op een nieuwe eigentijdse manier.

WeHelpen.nl is een online marktplaats met slimme
functies voor het vragen, aanbieden en organiseren
van hulp. Dankzij dit platform ontstaan er lokale
netwerken van mensen die elkaar vertrouwen en
helpen. Ook wordt een agenda en logboek aangeboden,
zodat je om een dierbare de hup goed kan organiseren
en plannen. Alle geboden hulp wordt beloond met punten
die iemand zelf kan gebruiken om hulp te vragen of kan
doneren aan een andere die hulp nodig heeft. Verder
biedt de website een bron aan informatie voor mantelzorger,
patiënt en vrijwilliger.

The Caretakers is mede-founder van de coöperatie samen
met Achmea, Bureauvijftig, CZ, Menzis, PGGM, Rabobank
Nederland en VitaValley.

Wil je ook meedoen en de eigen regie pakken? Meld
je gelijk aan via www.wehelpen.nl!

06-09-2012 We helpen
13-02-2012 Mission On Wheels
11-02-2012 LIVE! “Caire is in the air”
31-01-2012 Verslag Zorgmarkt Enschede

Inloggen community

Onthouden op deze computer

Aanmelden